Storaktionærmeddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29

Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) skal hermed i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 meddele, at Investeringsselskabet Artha Optimum A/S (”Artha Optimum”) dags dato har meddelt Selskabet følgende:

Artha Optimum besidder selv 144.000 aktier á DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 288.000, som udgør 5,25 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Selskabet.

Herudover har Artha Optimum via fuldmagt rådighed over 131.753 aktier a DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 263.506, som udgør 4,81 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Selskabet.

Stemmerne tilknyttet til Artha Optimums aktiebesiddelser sammenlagt med stemmerettighederne, som Artha Optimum har fået overført, udgør 275.753 stemmer, tilknyttet 275.753 aktier á DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 551.506, som udgør 10,06 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Selskabet.

Grænsen på de 10 % er passeret den 20. december 2018.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Direktør

Tlf. 40 10 28 76

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings