Delårsrapport 3. kvartal 2018

Bestyrelsen og direktionen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2018 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 • Driftsresultatet (EBIT) udgør 23,9 mio. kr. (Q1-3 2017: 30,1 mio. kr.).
 • Nettoomsætningen udgør 54,1 mio. kr. (Q1-3 2017: 59,3 mio. kr.).
 • Resultat af ejendommenes drift udgør 31,7 mio. kr. (Q1-3 2017: 37,5 mio. kr.).

Salget af en større ejendom ultimo 2017 er den primære årsag til udviklingen i EBIT.

 • Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 18,0 mio. kr. (Q1-3 2017: 20,9 mio. kr.).
 • Kurs- og værdireguleringer udgør 1,7 mio. kr. (Q1-3 2017: -1,2 mio. kr.).

Resultat før skat udgør herefter 19,7 mio. kr., hvilket er på niveau med resultatet før skat for samme periode i 2017.

 • Værdien af selskabets ejendomme, inkl. igangværende projekter, udgør 874,1 mio. kr. (30. september 2017: 956,4 mio. kr.).
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • Periodens pengestrøm fra driftsaktiviteten blev 16,2 mio. kr. (30. september 2017: 18,8 mio. kr.).
 • Egen kapitalen udgør ultimo perioden 327,5 mio. kr. (30. september 2017: 302,8 mio. kr.).
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 92% (30. september 2017: 91%).
 • Loan To Value, inkl. likvider, udgør 57,8 (30. september 2017: 64,6).
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 123,5 mod 112,0 pr. 30. september 2017, svarende til en stigning på 10,2%
 • For hele 2018 forventedes tidligere et driftsresultat (EBIT) i niveauet 30 mio. kr. og en pengestrøm fra driftsaktiviteten i niveauet 16 mio. kr. 
  Nu er forventningen et driftsresultat på mere end 30 mio. kr. og en pengestrøm fra driftsaktiviteten på mere end 16 mio. kr. 
  En bedre udlejningsmæssig situation og færre omkostninger til vedligehold er den primære årsag til den ændrede forventning.

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Torben Schultz,         

adm. direktør,       

tlf. 40 10 28 76

Hent meddelelse i pdf format 

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings