Your search results

Whistleblower

Whistleblower-ordning

Selskabets whistleblower ordning administreres af Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.

Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, kunder, leverandører og øvrige interessenter kan anonymt foretage indberetninger til Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, hvis der er begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder vedrørende Fast Ejendom Danmark A/S.

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab kan kontaktes på telefon 88 77 63 62 eller fastejendomdk@les.dk.

Compare Listings