Delårsrapport for 1. – 3. kvartal 2019

 • Resultat af ejendommenes drift: 34,6 mio. kr. (Q1-3 2018: 31,7 mio. kr.).
 • Periodens administrationsomkostninger: 8,5 mio. kr. (Q1-3 2018: 7,8 mio. kr.).
 • Resultat af primær drift før værdireguleringer: 26,1 mio. kr. (Q1-3 2018: 23,9 mio. kr.).
 • Finansielle poster, netto: -5,2 mio. kr. (Q1-3 2018: -4,2 mio. kr.).
 • Resultat før skat: 20,9 mio. kr. (Q1-3 2018: 19,7 mio. kr.).
 • Pengestrøm fra driftsaktiviteten: 20,6 mio. kr. (Q1-3 2018: 16,2 mio. kr.).
 • Selskabet har i perioden købt Ejendomsselskabet Ringager ApS, bestående af 19.640 m2 erhvervslejemål, til en pris på 84,6 mio. kr.
 • Værdien af selskabets ejendomme, ex. igangværende projekter: 978,7 mio. kr. (Ultimo 2018: 888,7 mio. kr.).
 • Udlejningsgraden ved periodens slutning: 80,4%, og korrigeret for Ejendomsselskabet Ringager ApS 89,8% (Ultimo 2018: 91,1%).
 • Loan To Value: 58,7 % (Ultimo 2018: 56,4 %).
 • Indre værdi pr. aktie: 136,9 (Ultimo 2018: 130,3).
 • Egenkapital: 356,9 mio. kr. (Ultimo 2018: 345,4 mio. kr.).
 • For hele 2019 forventes fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. men en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten i niveauet 21 mio. kr. mod tidligere udmeldt 19 mio. kr. Stigningen kan henføres til et, fortsat indeholdt i niveauet 33 mio. kr., forbedret resultat af primær drift samt færre finansielle omkostninger.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

Vi bruger fortsat mange ressourcer på planlægning og projektering, myndighedsbehandling m.v. på vores større udviklingssager på Ringager i Brøndby og Baltorpvej i Ballerup.

På Ringager har vi påbegyndt istandsættelse til en mindre kontorhoteldel, som vi vil teste af, samt opførsel af et moderne konferencecenter. Og vi fortsætter med forberedelserne til opførsel af diverse øvrige fællesfunktioner. Det er tanken og forventningen, at attraktive fællesfunktioner som konferencecenter, kantine, reception samt fitnessområde, vil blive katalysatoren i bestræbelserne på at tiltrække lejere til de velbeliggende bygninger.

På baggrund af Ballerup kommunes planer om at omdanne Ballerup Erhvervspark til kombineret bolig- og erhvervsområde, er vi fortsat, i samarbejde med kommune, arkitekter og ingeniører, ved at undersøge muligheden og konsekvenserne af at omdanne vores erhvervsejendom på Baltorpvej til boliger. Resultatet af disse indledende vurderinger forventes at være klar ultimo året.

Udviklingen af ejendommene i Ballerup og Brøndby er en konsekvens af vores tilpassede og udvidede investeringsstrategi, som vi meldte ud primo året, og vores forventning er, at vi vil kunne tilføre en værdi til ejendommene igennem vores bestræbelser. Det bliver derfor spændende at komme ”rigtigt” i gang, når myndighedsbehandling og detailprojektering er på plads, og vi kan komme videre med den mere udførende del af udviklingen. ”

Yderligere oplysninger:

Torben Schultz

Adm. direktør

Tlf. 40 10 28 76

Den fuldstændige delårsrapport er vedhæftet i pdf-format.

Klik her for den fuldstændige delårsrapport i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings