Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse58.891107,216.313.891
25. oktober 2019395113,0044.635
28. oktober 2019300113,0033.900
29. oktober 2019405112,0045.360
30. oktober 2019415114,0047.310
31. oktober 201900,000
Total under aktietilbagekøbsprogrammet60.406107,366.485.096

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 60.406 egne aktier, svarende til 2,27% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

395                FED.CO           113.00           20191025 15:27:22.111559                       XCSE

300                FED.CO           113.00           20191028 10:09:43.866526                      XCSE

240                FED.CO           112.00           20191029 10:46:38.975360                       XCSE

165                FED.CO           112.00           20191029 15:59:07.785047                       XCSE

379                FED.CO           114.00           20191030 13:28:20.345891                       XCSE

36                  FED.CO           114.00           20191030 15:17:43.289561                       XCSE

Compare Listings