Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse60.406107,366.485.096
1. november 201900,000
4. november 2019315118,0037.170
5. november 2019260115,0029.900
6. november 2019255117,0029.835
7. november 2019285116,0033.060
Total under aktietilbagekøbsprogrammet61.521107,536.615.061

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 61.521 egne aktier, svarende til 2,31% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

118                FED.CO           118.00           20191104 14:03:50.532016                      XCSE

197                FED.CO           118.00           20191104 14:08:27.981643                      XCSE

4                    FED.CO           115.00           20191105 11:10:47.018360                      XCSE

256                FED.CO           115.00           20191105 14:55:48.901812                      XCSE

255                FED.CO           117.00           20191106 15:08:28.360369                      XCSE

285                FED.CO           116.00           20191107 09:46:49.384037                      XCSE

Compare Listings