Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse65.093108,097.035.686
29. november 2019340118,0040.120
2. december 201900,000
3. december 2019330118,0038.940
4. december 2019175121,0021.175
5. december 2019350126,0044.100
Total under aktietilbagekøbsprogrammet66.288108,327.180.021

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 66.288 egne aktier, svarende til 2,49% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

340                FED.CO           118.00           20191129 14:47:38.888573                       XCSE

330                FED.CO           118.00           20191203 15:22:44.828946                       XCSE

175                FED.CO           121.00           20191204 15:31:19.908493                       XCSE

350                FED.CO           126.00           20191205 16:51:16.768486                      XCSE

Compare Listings