Indgåelse af en tiårig lejeaftale med solid lejer samt opførelse af en ny 10.000 m2 logistikejendom

Fast Ejendom Danmark A/S har indgået en tiårig lejeaftale på selskabets lager- og logistikejendom i Ringsted. Aftalen er en fortsættelse af en eksisterende lejeaftale på ca. 15.000 m2 kombineret med en ny tilbygning på ca. 10.000 m2 på nabogrunden, som er et grundstykke tilhørende Fast Ejendom Danmark A/S, og lejeaftalen omfatter således ca. 25.000 m2 i alt. Selskabet får herved aktiveret det ubebyggede grundstykke. Når den nye tilbygning er færdigopført, hvilket forventes inden udgangen af 2020, vil den udvidede lejeaftale indebære en efterfølgende positiv påvirkning af resultatet af primær drift før værdireguleringer i niveauet 5 mio. kr. pr. år.

Projektsummen er i niveauet kr. 55 mio. kr., og forventes finansieret ved en kombination af lånoptagelse og egenfinansiering, hvor sidstnævnte forventes at udgøre kr. 15 mio. kr. Projektets finansieringsomkostninger forventes at udgøre 0,8 mio. kr. for projektperioden.

Lejeaftalen er alene betinget af udstedelse af byggetilladelse. Baseret på dialog med kommunen, forventer selskabet at modtage byggetilladelsen inden årets udgang. Når den endelige byggetilladelse foreligger, forventer selskabet at foretage en opskrivning på 30 mio. kr. af ejendommens dagsværdi.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

”Vi er meget tilfredse med aftalen, som dels muliggør at selskabet kan fastholde en god og solid lejer, og dels giver mulighed for at få aktiveret en tom grund som støder op til den eksisterende ejendom”.

I regnskabsåret 2019 forventes fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. og en positiv pengestrøm fra driftsaktivteten i niveauet 21 mio. kr. Forudsat endelig byggetilladelse vedrørende udvidelse af selskabets lager- og logistikejendom i Ringsted foreligger inden årets udgang, forventer selskabet at opskrive porteføljens dagsværdi med 30 mio. kr. Bestyrelsen forventer herefter et før skat resultat i niveauet 56,5 mio. kr. (2018: 42,5 mio. kr.).

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings