Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse66.288108,327.180.021
6. december 201911124,001.364
9. december 2019380125,0047.500
10. december 2019385127,0048.895
11. december 2019270127,0034.290
12. december 2019250128,0032.000
Total under aktietilbagekøbsprogrammet67.584108,677.344.070

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 67.584 egne aktier, svarende til 2,54% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

11                  FED.CO           124.00           20191206 13:10:33.120338                      XCSE

380                FED.CO           125.00           20191209 12:53:05.155140                      XCSE

385                FED.CO           127.00           20191210 12:35:10.060700                      XCSE

270                FED.CO           127.00           20191211 09:23:46.259847                      XCSE

250                FED.CO           128.00           20191212 10:27:44.360423                      XCSE

Compare Listings