Forventninger til årsresultat for 2019

I forlængelse af børsmeddelelse nr. 49 pr. 4. december 2019 kan det oplyses, at selskabet nu har modtaget den ventede byggetilladelse til at opføre en 10.000 m2 tilbygning til en eksisterende lager – og logistikejendom i Ringsted.

Hermed er grundlaget for selskabets seneste resultatforventninger bekræftet, således at selskabet kan fastholde det tidligere udmeldte resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio.kr, samt en positiv pengestrøm fra driftsaktivteten i niveauet 21 mio. kr. Efter værdireguleringer på 30 mio. kr. forventes et før skat resultat i niveauet 56,5 mio. kr.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

”Vi er meget tilfredse med, at vi har fået byggetilladelsen på plads på de ønskede forudsætninger, så vi kan komme i gang med at få bygget det nye 10.000 m2 lager til vores lejer. Den samlede lejeaftale på i alt 25.000 m2 udgør en milepæl for Fast Ejendom Danmark A/S, og vil bidrage betydeligt til både det driftsmæssige og likviditetsmæssige resultat i mange år fremover. Det glæder os, at vi samtidig med udvidelsen af porteføljen med 10.000 m2 lager, får aktiveret et indtil nu ubenyttet grundstykke.”

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings