Storaktionærmeddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29

Fast Ejendom Danmark A/S (Selskabet) skal hermed i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 meddele, at AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, CVR 18 73 08 99 (AP) dags dato har meddelt Selskabet følgende:


AP har erhvervet aktier i Selskabet, således at AP nu besidder 684.139 aktier á DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 1.368.278, som udgør 24,96 % af den samlede aktiekapital og 25,98 % af det samlede antal stemmer i Selskabet.

Hent meddelelse

Compare Listings