Salg af ejendomme og forventet resultat før skat

Selskabet har primo juli solgt ejendommene beliggende Tomsagervej 3, 5 og 7 i Åbyhøj. Ejendommene, der består af to tomme erhvervslejemål (1.300 m2 kontor) og en ubebygget grund, er efter transaktionsomkostninger solgt for 12,7 mio. kr. Salget sker som en konsekvens af at såvel timingen for salget som salgsprisen er gunstig.

Ejendommene er pr. den 30. juni opskrevet til salgsprisen, med fradrag af transaktionsomkostninger, og selskabet har derved realiseret en regnskabs- og likviditetsmæssig gevinst ved salget på henholdsvis +6,4 mio. kr. og +7,3 mio. kr.

Med en samlet værdiregulering år-til-dato på +28,4 mio. kr. (inkl. værdireguleringer i januar kvartal på +22,0 mio. kr.) forventer selskabet nu et før skat resultat i niveauet 51 mio. kr. (2021: 110,2 mio. kr.) mod tidligere 45 mio. kr. Dagsværdien af selskabets investeringsejendomme udgør herefter 1.079,5 mio. kr. (ultimo 2021: 1.046,7 mio. kr.). Den samlede værdistigning på +32,8 mio. kr. sammensættes af værdireguleringer for +28,4 mio. kr., forbedringsarbejder på porteføljen for +17,1 mio. kr. og salg af ejendomme -12,7 mio. kr.

Resultat af primær drift før værdireguleringer og pengestrømme fra driftsaktiviteten er upåvirkede af salget og fastholdes på henholdsvis 34 mio. kr. og 20 mio. kr.    

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Direktør

Tlf. 40 10 28 76

Klik her for at se meddelesen i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings