Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Fast Ejendom Danmark A/S’ aktier.

Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Fast Ejendom Danmark A/S’ indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug.

Navn:Niels Roth
Årsag:Bestyrelsesformand
Udsteder:Fast Ejendom Danmark A/S
Fondskode:DK0060522746
Betegnelse:Aktier
Transaktion:Køb
Handelsdato:26. April 2022
Antal stk.:43.775
Kursværdi:5.953.400 kr.
  
Navn:Lotte Roth
Årsag:Ægtefælle til bestyrelsesformand Niels Roth
Udsteder:Fast Ejendom Danmark A/S
Fondskode:DK0060522746
Betegnelse:Aktier
Transaktion:Køb
Handelsdato:26. April 2022
Antal stk.:43.750
Kursværdi:5.950.000 kr.

For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Hent meddelelsen

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings