Ledende medarbejderes transaktioner – Udnyttelse af aktieoptioner i Fast Ejendom Danmark A/S

Selskabet har i 2019 tildelt aktieoptioner til direktion og ledende medarbejdere, og indehaverne af aktieoptionerne udnytter nu deres respektive aktieoptioner.

Udnyttelseskursen er ved tildelingen i 2019 fastsat til DKK 111,79 pr. aktie af nominelt DKK 2,00 svarende til den volumenvægtede gennemsnitlige handelskurs på selskabets aktier i perioden 24. til 30. oktober 2019.

Direktionen og de ledende medarbejdere har tilsammen udnyttet 36.000 stk. aktieoptioner fra tildelingsåret 2019. Herefter udestår ingen aktieoptioner fra tildelingsåret 2019.

Selskabet har som led i udnyttelsen af aktieoptionerne afhændet 36.000 stk. egne aktier til et samlet beløb på DKK 4.024.440.

I forbindelse med gennemførelsen af ovenstående transaktioner har selskabet modtaget ved-hæftede indberetninger af ledende medarbejderes transaktioner.

Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Hent meddelelsen

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings