Fast Ejendom Danmark og Foreningen Fast Ejendom – indløsning og antal udbudte aktier

I forlængelse af Fast Ejendom Danmark A/S’ selskabsmeddelelse nr. 1/2013 om Ansøgning om optagelse til notering og det med meddelelsen offentliggjorte prospekt, samt Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.’ selskabsmeddelelse nr. 17/2013 vedr. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, meddeles hermed, at investorer, der samlet besidder 143.104 stk. beviser i foreningen har anmodet om kontant indfrielse i forbindelse med den planlagte likvidation af Foreningen, hvilket indebærer en samlet kontant betaling fra Foreningens side på DKK 6.577.059,84 til disse investorer i forbindelse med endelig gennemførelse af Foreningens likvidation.

Som følge heraf kan det endelige antal aktier der udbydes i Fast Ejendom Danmark A/S i forbindelse med selskabets rettede udbud, som beskrevet i prospekt af 18. november 2013, opgøres til 2.741.107 stk. hver á nominelt DKK 2.

For yderligere oplysninger om den planlagte likvidation og udbuddet henvises til Fast Ejendom Danmark A/S’ prospekt af 18. november 2013.

Udbuddet kan tilbagekaldes af selskabet og foreningen til enhver tid, indtil tildeling af de udbudte aktier har fundet sted. En eventuel tilbagekaldelse af udbuddet vil straks blive offentliggjort via NASDAQ OMX.

Hent medelelse

Compare Listings