Ansøgning om optagelse til notering

Selskabets generalforsamling har d.d. besluttet at ansøge om optagelse af selskabets aktier til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Der udbydes op til 2.884.211 aktier á nominelt DKK 2 i forbindelse med udbuddet. Det præcise antal udbudte aktier vil blive offentliggjort via NASDAQ OMX forventeligt den 2. december 2013.

Udbuddet kan tilbagekaldes af selskabet og Foreningen Fast Ejendom Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. til enhver tid, indtil tildeling af de udbudte aktier har fundet sted. En eventuel tilbagekaldelse af udbuddet vil straks blive offentliggjort via NASDAQ OMX.

De nærmere vilkår for udbuddet fremgår af prospektet, der er vedlagt i pdf format.

Hent meddelelse
Hent børsprospekt

Compare Listings