Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse84.27995,798.073.182
23. marts 201850089,0044.500
26. marts 201800,000
27. marts 201857589,0051.175
28. marts 201852589,0046.725
Total under aktietilbagekøbsprogrammet85.87995,668.215.582

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 85.879 egne aktier, svarende til 3,13% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen

Niels Roth

Bestyrelsesformand

For yderligere oplysninger venligst kontakt

bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11
direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings