Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse85.531113,169.678.787
6. marts 2020200121,0024.200
9. marts 2020200115,0023.000
10. marts 2020200109,0021.800
11. marts 2020200110,0022.000
12. marts 2020200106,0021.200
Total under aktietilbagekøbsprogrammet86.531113,159.790.987

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 86.531 egne aktier, svarende til 3,25% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Bilag

Volume         Instrument   Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

200                FED.CO          121.00           20200306 14:28:07.722983                       XCSE

200                FED.CO          115.00           20200309 10:48:30.919563                       XCSE

200                FED.CO          109.00           20200310 10:02:37.551716                       XCSE

200                FED.CO          110.00           20200311 13:37:46.066897                       XCSE

200                FED.CO          106.00           20200312 09:32:01.370747                       XCSE

Compare Listings