Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse86.531113,159.790.987
13. marts 202000,000
16. marts 2020200109,0021.800
17. marts 2020200102,0020.400
18. marts 202036105,003.780
19. marts 2020189100,0018.900
Total under aktietilbagekøbsprogrammet87.156113,089.855.867

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 87.156 egne aktier, svarende til 3,28% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Bilag

Volume         Instrument   Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

29                  FED.CO          109.00           20200316 09:19:48.968487                       XCSE

142                FED.CO          109.00           20200316 09:42:44.973193                       XCSE

29                  FED.CO          109.00           20200316 10:11:25.687252                       XCSE

200                FED.CO          102.00           20200317 11:31:27.346276                       XCSE

36                  FED.CO          105.00           20200318 16:16:21.052053                       XCSE

189                FED.CO          100.00           20200319 10:32:41.261579                       XCSE

Compare Listings