Storaktionærmeddelelse

Fast Ejendom Danmark A/S (“Selskabet”) skal hermed i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 meddele, at Investeringsselskabet Artha Optimum A/S (“Artha Optimum”) dags dato har meddelt Selskabet følgende:

Artha Optimum besidder selv 100.000 aktier á DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 200.000, som udgør 3,65 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Selskabet.

Den 4. februar 2016 har Artha Optimum ved fuldmagt fået overført retten til at udøve stemmerettigheder tilknyttet aktiebesiddelser i Selskabet.

Stemmerne tilknyttet til Artha Optimums aktiebesiddelser sammenlagt med stemmerettighederne, som Artha Optimum har fået overført, udgør 142.198 stemmer, tilknyttet 142.198 aktier á DKK 2 pr. stk. svarende til nominelt DKK 284.396, som udgør 5,19 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Selskabet.

Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hent meddelelse

Compare Listings