Lars Frederiksen fratræder som adm. direktør for Fast Ejendom Danmark

Lars Frederiksen har dags dato meddelt, at han ønsker at fratræde sin stilling som administrerende direktør for Fast Ejendom Danmark. Det er aftalt med Lars Frederiksen, at han vil fortsætte i sin nuværende stilling indtil videre. Lars Frederiksen vil fremover fokusere sine ressourcer som administrerende direktør for Cura Management A/S, som er et privatejet selskab med Lars Frederiksen som en betydende aktionær.

Lars var med til at etablere Fast Ejendom Danmark i 2005 og har således haft en central rolle for virksomhedens udvikling. På vegne af bestyrelsen og aktionærerne vil jeg gerne takke Lars for hans store og loyale indsats igennem årene”, udtaler Niels Roth, formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen har igangsat processen med at finde en afløser til stillingen som administrerende direktør.

Med venlig hilsen

Niels Roth
Bestyrelsesformand

Compare Listings