Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Fast Ejendom Danmark A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Fast Ejendom Danmark A/S aktier.

Navn:                           Flemming E. Borreskov
Årsag:                          Næstformand for bestyrelsen
Udsteder:                     Fast Ejendom Danmark A/S
Fondskode:                  DK0060522746
Betegnelse:                  Aktier
Transaktion:                 Køb
Handelsdato:               14. november 2014
Antal stk:                      2.000
Kursværdi i DKK:         92.172

Hent meddelelse

Compare Listings