Delårsrapport for 1. kvartal 2020

 • Resultat af ejendommenes drift: 10,0 mio. kr. (Q1 2019: 11,7 mio. kr.).
 • Værdireguleringer af investeringsejendomme: -0,6 mio. kr. (Q1 2019: 0,0 mio. kr.).
 • Periodens administrationsomkostninger: 2,5 mio. kr. (Q1 2019: 2,6 mio. kr.).
 • Resultat af primær drift før værdireguleringer: 7,5 mio. kr. (Q1 2019: 9,2 mio. kr.).
 • Finansielle poster, netto: -0,3 mio. kr. (Q1 2019: -2,2 mio. kr.).
 • Resultat før skat: 6,6 mio. kr. (Q1 2019: 7,0 mio. kr.).
 • Pengestrøm fra driftsaktiviteten: 6,5 mio. kr. (Q1 2019: 2,9 mio. kr.).
 • Selskabet har ikke købt eller solgt ejendomme i perioden.
 • Værdien af selskabets ejendomme, inkl. igangværende projekter: 1.036,5 mio. kr. (Ultimo 2019: 1.018,9 mio. kr.). Stigningen kan henføres til det igangværende byggeri af 10.000 m2 lagerejendom i Ringsted.
 • Udlejningsgraden ved periodens slutning: 66,7%, og korrigeret for udviklingstunge ejendomme 82,5% (Ultimo 2019 henholdsvis 79,0% og 88,8%).
 • Loan To Value: 57,4 % (Ultimo 2019: 56,8 %).
 • Indre værdi pr. aktie: 150,48 (Ultimo 2019: 148,3).
 • Egenkapital: 386,9 mio. kr. (Ultimo 2019: 384,0 mio. kr.).
 • For hele 2020 forventes fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 23 mio. kr. og en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten i niveauet 13 mio. kr.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

” Vi kom i gang med året helt som planlagt, men hverdagen drejer sig nu, også for os, meget om corona krisen og den negative påvirkning på samfundet, som covid-19 medfører. Vi har helt som forventet, modtaget en række henvendelser fra lejere som anmoder om henstand eller lejenedslag i en periode. Vi behandler hver enkelt henvendelse konstruktivt og imødekommende, men dog med skyldig hensyntagen til vores egen økonomiske situation. Til dato er den økonomiske og likviditetsmæssige effekt på vores resultater begrænset, men vi afventer udviklingen i samfundet som følge af corona krisen med spænding, og ikke mindst regeringens planer om opstart af det danske samfund.

 De triste omstændigheder i verdenssamfundet ændrer ikke på, at vi stadig, på et noget mere lavpraktisk plan, har travlt med at udvikle vores udviklingstunge ejendomme i Ballerup og Brøndby. På Ringager i Brøndby har vi færdiggjort en enkelt etape af vores kontorhotel, og vores store konferencecenter er færdigt i starten af maj måned. Vi er kommet rigtig godt fra start med udlejningen, og det lader til at vores koncept med at kunne tilbyde nogle meget attraktive fællesarealer sammen med effektive og fleksible kontorer, bliver godt modtaget hos de potentielle lejere. Vi oplever en meget positiv respons.

Ovennævnte ændrer dog ikke på, at vi – lige som alle andre – lever i usikkerhed med hensyn til, hvad fremtiden på den korte bane bringer. Med vores nuværende kendskab til situationen hos vores lejere, og dermed hos os selv, mener vi dog, at vi har rebet sejlene så meget som muligt i den givne situation, og vi kan dermed absorbere de på nuværende tidspunkt kendte tab, som corona krisen medfører. Vi har derfor fastholdt vores forventninger til 2020, om end usikkerheden knyttet til forventningerne er øget betydeligt.”  

Yderligere oplysninger:

Torben Schultz

Adm. direktør

Tlf. 40 10 28 76

Klik her for hele delårsrapporten i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings