Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte “Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse56.84796,215.469.108
1. december 201755096,0052.800
4. december 201760097,5058.500
5. december 201760097,0058.200
6. december 201765096,5062.725
7. december 201760095,5057.300
Total under aktietilbagekøbsprogrammet59.84796,225.758.633


Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 59.847 egne aktier, svarende til 2,18% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

 I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings