Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse62.751107,706.758.462
15. november 2019360117,0042.120
18. november 201900,000
19. november 2019375118,0044.250
20. november 2019370119,0044.030
21. november 2019370119,0044.030
Total under aktietilbagekøbsprogrammet64.226107,956.932.892

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 64.226 egne aktier, svarende til 2,42% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

360                FED.CO           117.00           20191115 11:09:41.376454                      XCSE

375                FED.CO           118.00           20191119 11:59:17.419367                      XCSE

370                FED.CO           119.00           20191120 11:40:06.379854                      XCSE

281                FED.CO           119.00           20191121 13:20:05.016057                      XCSE

89                  FED.CO           119.00           20191121 13:21:04.187288                      XCSE

Compare Listings