PRINT

Vederlag til direktion og bestyrelse

Selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen omfatter principper for vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen samt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen jf. selskabslovens § 139.

Selskabet anvender vederlæggelse af bestyrelsen og direktionen med det formål at sikre interessesammenfald mellem selskabets bestyrelse, direktion og aktionærer og med henblik på stedse at fastholde bestyrelsen og direktionens motivation for at opnå de af selskabet fastsatte mål.

Bestyrelsen har udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion og forelagt disse til generalforsamlingens godkendelse.