PRINT

Samspil med aktionærerne

Information og dialog med aktionærerne

Bestyrelsen ønsker at sikre en god information og dialog med selskabets aktionærer. Bestyrelsen bestræber sig således på at informere hele markedet fyldestgørende, rettidigt og samtidigt for at sikre de nødvendige betingelser for, at kursen til enhver tid afspejler selskabets resultater og strategiske muligheder.

Aktionærerne kan indhente yderligere information via medlemsportalen på selskabets website, herunder tilmelde sig elektronisk kommunikation.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og bestyrelsen lægger vægt på, at selskabets aktionærer får en grundig orientering om de forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling udsendes efter aktionærernes valg med brev eller e-mail til de navnenoterede aktionærer mindst otte dage før afholdelsen. Alle aktionærer har ret til at deltage i og stemme eller afgive fuldmagt ved generalforsamlingen, jf. vedtægterne.