PRINT

Risikostyring

Bestyrelsen fastlægger politik og rammer for koncernens risici og sikrer, at der sker en effektiv styring af disse.

Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om væsentlige risici.