PRINT

Interessenternes rolle

Bestyrelsen sikrer en aktiv dialog mellem selskabet og dets interessenter med henblik på at fremme en langsigtet værditilvækst.