PRINT

Bestyrelsens sammensætning

Ifølge selskabets vedtægter vælger generalforsamlingen 3 til 5 medlemmer, der kan genvælges men senest skal afgå på førstkommende ordinære generalforsamling efter de er fyldt 70 år.

Bestyrelsen vurderer løbende, om der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetence i forhold til opgaverne.

Nærmere oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer findes her.

Bestyrelsesformanden vurderer løbende bestyrelsens arbejde, arbejdsformen og samarbejdet i bestyrelsen og med direktionen.