PRINT

Corporate governance

Selskabet følger, med nedenstående undtagelser, anbefalingerne for god selskabsledelse, som er udarbejdet af OMX NASDAQ Copenhagen og offentliggjort på www.corporategovernance.dk.

Redegørelse for samfundsansvar

Nedenfor kan du downloade en årlig redegørelse for, hvordan selskabet forholder sig til anbefalingerne.

Redegørelse 2017

Redegørelse 2016

Redegørelse 2015

Redegørelse 2014

Redegørelse 2013

Selskabet følger delvis eller ikke anbefalingerne på følgende punkter:

Politik for samfundsansvar

På baggrund af selskabets begrænsede størrelse, aktiviteter og de markeder, hvor selskabet opererer, har bestyrelsen besluttet ikke at vedtage politikker for samfundsansvar. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at vedtage politikker på området.

Revisionsudvalg

På baggrund af selskabets begrænsede størrelse og den begrænsede kompleksitet i de regnskabsmæssige forhold, har bestyrelsen besluttet, at lade den samlede bestyrelse udgøre revisionsudvalget. Bestyrelsens formand er formand for revisonsudvalget. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området.

Nomineringsudvalg

Bestyrelsen har valgt ikke at nedsætte et nomineringsudvalg, idet det er bestyrelsens opfattelse, at opgaverne, under hensyntagen til bestyrelsens begrænsede størrelse,varetages bedst af den samlede bestyrelse. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området.

Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalget udgøres, under hensyntagen til bestyrelsens begrænsede størrelse, af formandsskabet. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området.

Whistleblower-ordning

Bestyrelsen har vurderet, at der ikke p.t. er behov for en whistleblower-ordning. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området.