PRINT

  Bestyrelsens udvalg

  Revisionsudvalg

  På baggrund af selskabets begrænsede størrelse og den begrænsede kompleksitet i de regnskabsmæssige forhold, har bestyrelsen besluttet, at lade den samlede bestyrelse udgøre revisionsudvalget. Bestyrelsens formand er formand for revisonsudvalget. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området. 

  Se revisionsudvalgets kommissorium her.

  Nomineringsudvalg 

  Bestyrelsen har valgt ikke at nedsætte et nomineringsudvalg, idet det er bestyrelsens opfattelse, at opgaverne, under hensyntagen til bestyrelsens begrænsede størrelse,varetages bedst af den samlede bestyrelse. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området.  

  Vederlagsudvalg

  Vederlagsudvalget udgøres, under hensyntagen til bestyrelsens begrænsede størrelse, af formandsskabet. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området.