PRINT

Aktietilbagekøbsprogram

20. oktober 2017

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU's forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU's forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte "Safe Harbour" metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

41.592

96,08

3.996.043

13. oktober 2017

370

97,00

35.890

16. oktober 2017

600

96,50

57.900

17. oktober 2017

600

98,00

58.800

18. oktober 2017

600

96,00

57.600

19. oktober 2017

600

96,00

57.600

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

44.362

96,11

4.263.833

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 44.362 egne aktier, svarende til 1,62% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Tilbage til oversigt