PRINT

Salg af ejendom og opjustering af forventning til årsresultat for regnskabsåret 2017

17. oktober 2017

Fast Ejendom Danmark A/S (selskabet) har med overtagelse den 1. december 2017 solgt ejendommen beliggende Buen 12-16, Sdr. Havnegade 14-16 og Skipperstræde 1-5, 6000 Kolding til DKE Invest 2017 ApS.

Ejendommen består af 59 boliglejemål og tre erhvervslejemål.

Salgssummen er aftalt til 95.750.000 kr.

Salget sker som en konsekvens af bestyrelsens ønske om at sikre en bedre geografisk koncentration af ejendomsporteføljen. Bestyrelsen har desuden vurderet, at timingen for salg af boligejendomme er gunstig. 

I anledning af salget opjusterer bestyrelsen forventningerne til årets resultat af primær drift før værdireguleringer til i niveauet 44 mio. kr. mod tidligere forventet i niveauet 37 mio. kr.

Hent meddelelse

Tilbage til oversigt