PRINT

Aktietilbagekøbsprogram

25. august 2017

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU's forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU's forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte "Safe Harbour" metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

24.525

94,60

2.320.030

18. august 2017

550

97,50

53.625

21. august 2017

450

98,00

44.100

22. august 2017

500

98,00

49.000

23. august 2017

500

99,00

49.500

24. august 2017

0

0,00

0

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

26.525

94,86

2.516.255

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 26.525 egne aktier, svarende til 0,97% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News
Tilbage til oversigt