PRINT

Aktietilbagekøbsprogram

14. juli 2017

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU's forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU's forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte "Safe Harbour" metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

19.133

94,33

1.804.796

7. juli 2017

450

93,63

42.135

10. juli 2017

0

0,00

0

11. juli 2017

450

93,00

41.850

12. juli 2017

344

94,00

32.336

13. juli 2017

0

0,00

0

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

20.377

94,28

1.921.117

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 20.377 egne aktier, svarende til 0,74% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Tilbage til oversigt

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Tilbage til oversigt