PRINT

Aktietilbagekøbsprogram

16. juni 2017

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU's forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU's forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte "Safe Harbour" metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

12.074

94,37

1.139.418

9. juni 2017

450

94,50

42.525

12. juni 2017

450

96,00

43.200

13. juni 2017

450

95,00

42.750

14. juni 2017

450

96,50

43.425

15. juni 2017

450

95,00

42.750

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

14.324

94,53

1.354.068

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 14.324 egne aktier, svarende til 0,52% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.  

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq company news
Tilbage til oversigt