PRINT

Aktietilbagekøbsprogram

19. maj 2017

                                                         

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU's forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU's forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte "Safe Harbour" metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

5.814

92,99

540.648

15. maj 2017

450

95,00

42.750

16. maj 2017

450

95,00

42.750

17. maj 2017

0

0,00

0

18. maj 2017

450

96,00

43.200

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

7.164

93,43

669.348

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 7.164 egne aktier, svarende til 0,26% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

  

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq company news
Tilbage til oversigt