PRINT

Porteføljesammensætning

Langsigtede rammer 

Bestyrelsen har fastlagt de langsigtede rammer for selskabets porteføljesammensætning målt på ejendomstype. Rammerne er fastlagt efter en vurdering af den aktuelle markedssituation og de forventede afkastmuligheder og risici i fremtiden.

 

Ejendomstype Pct. af værdi
Kontor 20-60
Butik 0-20
Lager og produktion 20-60
Bolig 0-20
Andet 0-10