PRINT

Strategi

Det er vores filosofi at investere i danske ejendomme, hvor der er et gunstigt forhold mellem på den ene side det forventede afkast og på den anden side den risiko, der er forbundet med investeringen.

Vi investerer både i erhvervs- og boligejendomme og i blandede ejendomme med bolig og erhverv. Vi investerer som udgangspunkt kun i ejendomme, der ligger i byer eller områder omkring byer med mindst 30.000 indbyggere og forventning om en positiv befolkningsvækst.

Vi gennemfører hovedparten af investeringerne i de væsentligste regioner på det danske ejendomsmarked, nemlig Hovedstadsregionen, Århus og Trekantområdet. 

I de regioner, hvor vi investerer, sker det typisk i klynger der består af et antal ejendomme, som ligger tæt på hinanden. Det sikrer, at vi opbygger et godt lokalkendskab til det pågældende marked og i mange tilfælde opnår at blive anerkendt som en betydende lokal investor.