PRINT

    Finansiering

    Selskabets ejendomme kan i henhold til vedtægterne finansieres med op til 70 pct. i realkredit og bank. Uanset vedtægternes bestemmelser herom  har bestyrelsen valgt et mål for LTV (Loan To Value) på omkring 60 pct. 

    Den maksimale gældsandel sikrer, at der kun er en meget begrænset risiko for, at selskabet bliver insolvent, selvom ejendomsmarkedet skulle komme ud for større prisfald.

    Realkreditlån optages med lang løbetid ( op til 30 år) og kort rentefastsættelse ( 6 måneder). Langt hovedparten af gælden er optaget med udsat amortisering.

    Bestyrelsen vurderer løbende behovet for afdækning af renterisici.