PRINT

  Disclaimer og cookiepolitik

  Disclaimer

  Fast Ejendom Danmark A/S ("selskabet") tilbyder dette website uden ansvar og alene som information og service til personer, der måtte ønske at gøre brug af det.

  Sitet er ikke et tilbud om at købe eller sælge aktier i selskabet.

  De informationer, der findes på sitet, erstatter ikke økonomisk, skattemæssig, juridisk eller anden professionel rådgivning, som brugeren opfordres til at søge, inden der træffes beslutning om eventuelt at investere i selskabet.

  Det tilstræbes, at indholdet på dette site er aktuelt, relevant og korrekt, men selskabet eller andre kan ikke garantere, at det er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Selskabet er heller ikke ansvarlig for handlinger eller transaktioner foretaget på grundlag af informationer fundet på dette site.

  Selskabet gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan beregnes. Ligeledes er historiske afkast ikke garanti for fremtidige afkast.

  Brugerne opfordres særligt til at læse afsnittet risikofaktorer i tegningsprospektet for selskabet grundigt, inden eventuel beslutning om investering træffes.

  Det fulde prospekt kan hentes fra nærværende site.

  Personer, der er omfattet af restriktioner vedrørende tegning, køb eller salg af aktier i selskabet, herunder for eksempel US Persons, som defineret i Regulations S i henhold til Securities Act of 1933 med senere ændringer og personer i Storbritannien eller Nordirland, medmindre de pågældende er en af de i § 11 stk. 3 i Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements) (Exemptions) Order 1997 med senere ændringer omfattede personer, som i udøvelse af deres sædvanlige virksomhed erhverver, besidder, forvalter eller sælger værdipapirer (for egen eller kunders regning) i forretningsmæssig øjemed eller under forhold, som ikke har ført til eller vil komme til at føre til et offentligt udbud i Storbritannien eller Nordirland, som defineret i Public Offers of Securities Regulations 1995 er ikke berettiget til at indhente oplysninger fra dette website.

  Cookiepolitik

  Dette website anvender cookies fra Google Analytics til trafikmåling. En cookie er en tekstfil, der lagres i brugerens browser. Der er ingen personlige oplysninger gemt i de pågældende cookies, og de kan ikke indeholde virus.

  Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookies kan slettes eller blokeres som anvist i denne vejledning: http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

  Cookies fra Google Analytics kan fravælges som anvist i denne vejledning: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Personoplysninger

  Personoplysninger anvendes alene til log in på medlemsportalen, der drives af Computershare A/S, og afgives aldrig til tredjepart, med mindre bruger selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Bruger afgiver personlige oplysninger på eget ansvar.Hvis der ønskes adgang til de oplysninger, som er registreret hos Computershare A/S, skal der rettes henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte,tlf. 45 46 09 99.

  Er der registreret forkerte data, eller har bruger andre indsigelser, kan der rettes henvendelse samme sted, hvor der desuden er mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om bruger, og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.